Съвети

Начало / Съвети

Съвети

Мерки при контакт на секундно лепило с кожата

В този случай е важна бързата реакция. Ако има залепване, потопете залепналата кожа в топла вода със сапун. Разделете залепналите повърхности с шпатула или подобен инструмент. След това остранете лепилото от кожата с вода и сапун. Не опитвайте да разлепите залепналата кожа със сила. При поява на някаква елергична реакция, незабавно потърсете лекарска помощ.

Епоксидното лепило подходящо ли е за залепване на метал?

Да. От изключителна важност е размерът на контактната площ на елементите, които подлежат на залепване. Те трябва да са добре почистени и сухи. Също така лепилото трябва да има поне 24 часа за максимално слепване.

Ако не намирате отговор на Вашия въпрос, можете да го напишете в полето по-долу. Ще се постараем да отговорим в най-кратък срок.

Вашето име
Вашият имейл
Имейл
Епоксидното лепило подходящо ли е за залепване на метал?